PANKAKOSKEN TEHTAAT

 

PANKAKOSKEN TEHTAAT

Stora Enso Pankakoski Oy:n kartonkitehtaat sijaitsevat aivan Pankakosken keskustassa Lieksanjoen keskellä olevassa tehdassaaressa. Nykyään tehdas työllistää 290 vakituista työntekijää, sekä lisäksi varsinkin kesäisin kymmeniä määräaikaisia työpaikkoja ja on täten Lieksan kaupungin suurin teollinen työnantaja.

Tehtaalla on tätä nykyä kaksi kartonkikonetta; KK2 ja KK3. Lisäksi tehtaalla on oma hiomo, jonka hiomakoneilla tuotetaan hiokemassaa omaan käyttöön. Kartonkikoneiden yhteenlaskettu teoreettinen kapasiteetti on 110 000 tonnia/vuosi, mutta tuoterakenteen ja tilauspulasta johtuvien seisokkien vuoksi siihen ei olla viime vuosina päästy.

Tehtaan tuotteita ovat mm. taivekartongit, puupahvit, lainerit, hylsykartongit ja harmaat kartongit. Liikevaihto on hieman 400 mmk:n paremmalla puolen. Viidesosa tuotteista menee kotimaahan ja loput vientiin lähinnä Eurooppaan. Tuotteita valmistetaan neitseellisestä itse valmistettavasta kuusihiokkeesta, valkaistusta sellusta, sekä keräyspaperista.

1990 luku ja alkanut uusi vuosituhat on ollut Pankakoskellakin kehittymisen aikaan. Nykymittapuun mukaan pienten kartonkikoneiden ei ole kannattavaa valmistaa keräyskuitupohjaisia tuotteita, joten ne jäävät pois valmistuksesta muutaman vuoden sisällä. Niiden sijaan keskitytään yhä enemmän hiokkeen ja sellun käyttöön. Vuonna 2000 investoitiin hiomoon ja kapasiteettia saatiin nostettua 300 tonniin/vrk.

1990-luvulla investoitiin moniin laatua parantaviin asioihin. Kartonkikone 3 sai maailman ensimmäisenä koneena Condebelt-kuivaimen ja kartonkikone 2 uuden päällystysyksikön, jolloin sillä voidaan tuottaa laadukkaita taivekartonkeja. Lisäksi hankittiin uusi kotimaisilla "luonnontuotteilla", esim. hakkeella ja turpeella toimiva suuri 32MW:n höyrykattila, jolla tuotetaan prosessihöyryä tehtaan tarpeisiin. Myös jäteveden puhdistukseen satsattiin hankkimalla bioreaktori, jossa bakteerit tuhoavat jätteet.

 

PANKAKOSKEN TEHTAAN MONIPUOLISTA TUOTEVALIKOIMAA

 

Vaikka henkilöstön määrä on pienentynyt monien metsäteollisuuden tehtaiden lailla myös Pankakoskella luonnollisen poistuman, eläköitymisen kautta, ja tehtaan tulevaisuus on sen historian aikana ollut useasti vaakalaudalla, näyttää tulevaisuus nyt kuitenkin hyvältä. Viime vuosien huono taloudellinen tulos, siis toisinsanoen tappiolliset vuodet, ovat tuoneet epäilyksiä jatkon suhteen, mutta Pankakoskella on nyt käännytty parempaan päin. Tehtaan tulos on kääntynyt voitolliseksi, ei vielä paljon mutta kuitenkin on, tehtaan konekantaa on parannuinvestoinneilla saatu jälleen iskukykyisempään suuntaan ja samalla tulokselliset odotukset ovat nousseet.

Tämä ei kuitenkaan vielä riitä, vaan koko henkilökunnan on otettava vastuu tehtaastaan ja pidettävä siitä huolta myös jatkossa. Tätä kirjoittaessa, helmikuussa 2001, tehdas on ilmoittanut lehdessä palkaavansa lisää työntekijöitä oppisopimuskoulutuksen kautta. Se on erittäin hyvä asia koko työttömyyden kurimuksessa kamppailevan Lieksan kaupungin ja Pohjois-Karjalan kannalta. Lieksalle tehdas on elinehto ja jos tehdas voi hyvin, näkyy se myös koko kaupungin tasolla. Pankakoskella on pitkä ja vaiherikas menneisyys takanaan, mutta varmasti vielä pitkä tulevaisuus edessäänkin.

 

COPYRIGHT OLLI ROVIO 2000